Výstava “Tattoo” na zámku Vsetín

28.leden–17.červen 2018, Zámek Vsetín, Výstavní sály v přízemí

Zatímco v minulosti bylo tetovaní v západním světě vnímáno jako něco ostrakizujícího, během druhé poloviny 20. století došlo k jeho renesanci a rozšíření do celé společnosti. Tetování mělo a má spoustu funkcí od rituální, magicko-náboženské, přes léčebnou či sociální až po esteticko–dekorativní. Zaleží na každém jedinci, jak jej vnímá a co pro něj znamená. Na výstavě bude popsána historie tetování od pravěku až po současnost. K vidění zde budou práce současných tatérů z České republiky, vyobrazení domorodých tetování, tetovací strojky a mnohé další.

Výstava vznikla ve spolupráci s Honzou z Jungle Tattoo. Předměty a obrazový materiál k historii tetovaní zapůjčily tyto instituce: Hrdličkovo muzeum člověka, Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Ústav soudního lékařství – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.Více informací:

http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/tattoo/

https://zlin.idnes.cz/vsetin-zamek-vystava-pavel-maslan-tetovani-fen-/zlin-zpravy.aspx?c=A180222_384671_zlin-zpravy_ppr


Diskuze

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar