Šíp – význam tetování

Luk a šíp patřily mezi tradiční výbavu severoamerických Indiánů. Tyto nástroje měly pro Indiány nezastupitelný význam – byly používány k opatření potravy i k obraně v boji. Zajišťovaly tedy samotné přežití a další existenci celého kmene. Pro vlastníka měly proto velkou hodnotu a zasluhovaly si náležitou péči a respekt. Každý exemplář měl osobitý vzhled a vlastnosti, které mu jeho majitel vtiskl.

Zároveň byly opředeny bohatou symbolikou, která se mohla různě odlišovat kmen od kmene. Obecně však platilo, že zatímco luk byl zástupcem ženského prvku a měsíčním symbolem, šíp představoval mužský atribut a byl symbolem pro dynamickou sílu blesku, či slunečního paprsku. Zaměřme se nyní na pozoruhodnou symboliku šípu. Ten figuruje jako motiv tetování též samostatně, a to v široké škále variací.

Motiv šípu je skvělou volbou pro někoho, kdo si přeje vyjádřit pozitivní náhled na život. Šíp právě vystřelený z luku je obrazem pro započetí něčeho nového, pozitivního v životě. Šíp, který je teprve přitahován k luku, oproti tomu symbolizuje prožívání komplikovanějšího období. Celý tento motiv charakterizuje jednotlivé etapy v lidském životě a jejich střídání – do nové, krásné fáze, se lze mnohdy posunout jen skrze předešlé absolvování temnějšího období.

Tetování šípu má mnoho významů

Je-li zpodobněn jediný šíp, symbolizuje směřování určitým směrem, nebo je vyjádřením a manifestací pro pohyb a vývoj samotný. Tradičně představuje rovněž ochranu a obranu před újmou. Jestliže si dvě navzájem blízké osoby nechají vytetovat jediný šíp, může to být na znamení toho, že jejich přátelství bude trvat navždy. Způsobů zobrazení samostatného šípu je takřka nekonečné množství. Bývá část doplněn dalšími motivy, které konkretizují a podtrhují jeho význam.

Pokud někdo zvolí motiv dvou šípů namířených směrem od sebe, chce tím zpravidla vyjádřit konfrontaci s něčím tíživým. Dva šípy namířené od sebe jsou totiž symbolem války a sporu. Mohou také poukazovat na fakt, že nositel takového tetování – nebo i jeho celá rodina – vedou s někým celoživotní spor. Zlomený šíp je naopak znamením míru, nebo symbolem zbavení se těžkého břemene.

Zajímavým motivačním symbolem je šíp, který prochází skrze diamant. Představuje jednak odvahu posunout se vpřed jako takovou, může ale poukazovat i na skutečnost, že dotyčný právě prochází strádáním, těžkou životní etapou, či potřebuje trochu pomoci v překonání něčeho obtížného ve svém životě.

Svazek šípů

Krásným symbolem soudržnosti je svazek pěti šípů. Vyjadřuje vzájemnou pospolitost a sílu. Takovéto tetování je obzvlášť vhodným motivem pro vyjádření silného pouta mezi navzájem blízkými lidmi. Zatímco jeden šíp je snadné zlomit, jejich svazek je silnější a tím pádem odolnější.

Amorův luk a šíp jsou klasickým symbolem lásky. Zamilovaná dvojice může dát navzájem propojenou podobou tetování najevo, že k sobě patří. Poměrně vzácně se motiv šípu používá jako oslava mužnosti, kdy si dotyčný pořídí tetování v podobě šípu, aby tak manifestoval hrdost na své mužství.

Nesmíme zapomenout ani na tolik oblíbená znamení zvěrokruhu. Lidé narození ve znamení Střelce mohou svou příslušnost k ohnivému znamení trefně vyjádřit motivem šípu s lukem v různém provedení. V tomto případě bývá motiv luku a šípu běžně obohacen o postavu lučištníka, nebo Kentaura. Tetování šípu je vhodné na ruce, zejména na prsty, předloktí, ale i zápěstí.
Tetování tří šípů může mít zcela jiný význam.

Diskuze

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar