Lotosový květ – význam tetování

Již před staletími byl lotosový květ pro svou jedinečnost zvolen posvátnou květinou v rámci některých východních náboženství a duchovních proudů. Pro vyznavače buddhismu a hinduismu se stal symbolem zcela nejvyšších duchovních hodnot, důležitou roli hrál lotosový květ i v mytologii starověkého Egypta.

Zejména ve spojitosti s rostoucí oblibou buddhismu v USA a v Evropě je stále populárnější motiv lotosového květu v podobě tetování. A stejný trend bude jistě i nadále posilovat. Tato úžasná květina nabízí hned několik symbolických interpretací, které jsou poutavé pro absolutně každého. Navíc je lotosový květ překrásný na pohled. Uchvátí tak v mnoha designových variacích.

Čím je lotos tak pozoruhodný? Lotos je vodní rostlina, vyrůstající z bahna. Okvětní lístky lotosu jsou vybaveny krystalky, které znemožňují ulpívání nečistot na povrchu květu. Půvabný květ lotosu se proto skví nad hladinou vody, prost jakéhokoli znečištění. Lotosový květ je tedy zářným symbolem čistoty.

Pro hinduisty má lotos – Padma – veliký význam. Lotosový květ je v hinduismu spojován s několika božstvy, mezi nimiž nechybí ani dva bohové z hinduistické ústřední božské trojice – Višnu a Brahma. Padma prý měla na tisíc okvětních lístků. Rozpínání listů lotosu symbolizuje v hinduismu duševní vývoj.

Buddhismus ~ osmidílná cesta

Své nezastupitelné místo má lotos v symbolice buddhismu. Každý, kdo praktikuje jógu, zná velmi dobře pozici lotosového květu – padmásanu. Jedná se o meditační pozici. I to vypovídá něco o významu lotosového květu v pojetí buddhismu. Lotos reprezentuje čistotu těla, mysli i ducha. V kontextu buddhismu bývá zobrazován lotosový květ čítající celkem osm okvětních lístků. Jejich počet představuje jeden ze základních principů buddhismu – osmidílnou cestu.

Důležitou roli hraje i symbolika barev. Bílý lotos je v buddhismu symbolem pro cíl duchovní cesty jedince: Osvícení, čistotu a dokonalost. Modrý lotos reprezentuje vítězství ducha nad hmotou a moudrost. Starověcí Egypťané spojovali modrý lotos s oslavou života a rituálem přechodu do života posmrtného.

Lotosový květ je významným symbolem spirituálního procitnutí. Pro mnohé z těch, kteří volí lotosový květ coby motiv pro tetování, je stěžejní symbolika nového počátku. Svým tetováním chtějí poukázat na novou kapitolu ve svém životě. Lotosový květ ale může být i upomínkou na odcizenou lásku a apelem k vyvarování se minulých chyb.

Tetování lotosu se hodí na všechny části těla, nohy, ruce, páteř nebo třeba klíční kost.

Tím však výčet možných výkladů zobrazení lotosového květu nekončí. Jak dokazují staré rukopisy ze Srí Lanky, je květ lotosu považován za symbol ctnosti a kázně. Tetování v podobě lotosového květu může zvolit i žena, která chce vyjádřit hrdost na svou ženskost. Lotos byl totiž tradičně používán také jako metafora pro ženství.

Diskuze

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar