Královská koruna ~ význam tetování

Královská koruna je velmi respektovaný symbol, a je také velmi oblíbeným motivem pro tetování. Proč si ale tento symbol vysloužil respekt? To vše pramení především z toho, že koruna je brána jako symbol panovníka. A právě ti bývali velmi respektovanými osobami, a tek není divu, že tento symbol budí respekt i nadále.

Symbol síly a autority

Korunka často reprezentuje symbol síly a autority, a dokonce se jedná o jeden vůbec nejoblíbenější symbol, zvolený pro tetování.

Vedle autority můžete vytetovanou korunou dávat najevo také důstojnost, kterou máte. Velmi často se ale koruna vykládá také jako boží milost nebo čest. Tu má každý člověk jen jednu, tak proč ji nedat najevo právě slušivým tetováním?

Kvalita na prvním místě

Poměrně často bývá koruna vykládána také jako symbol kvalit, kterými disponujete. Míří tak na vaše dobré, ba co více, nejlepší vlastnosti, které máte. Dejte najevo své kvality krásně vyvedenou korunou na vašem tělem.

Koruna má ale také často náboženský podtext. Oslavuje všechny činy, jež pro svůj lid udělal Ježíš Kristus. To může být znázorněno také trnovou korunou. Tento výklad ale není ta častý. Lidé ji především vnímají jaké symbol vůdcovských schopností, kterými daný jedinec disponuje.

V egyptské mytologie může být královská koruna spojována také s bohy. Například bohyně Isis bývá často vyobrazována s korunou na hlavě. Její korunka připomíná trůn a symbolizuje její vládu nad světem.

Tetování královské koruny tak především vzbuzuje respekt. Stává se ozdobou majitele a vyjadřuje jeho majestátnost.

Pokud se vám nelíbí klasická korunu, můžete si ji vylepšit různými ornamenty či doplňky. Často je vyobrazena například kresba lva, jaké krále přírody. Díky nim vaše tetování získá úplně jiný vzhled, možná takový, který vám bude kde kdo závidět.

[wdi_feed id=”44″]

Diskuze

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar