Klíč – význam tetování

Motiv klíče často symbolizuje tajemství. Máte vytetován klíč bez zámku? Pak se mnozí jistě ptají, co vlastně tento klíč odemyká, k čemu patří? Může se jednat o velmi osobní symbol, který naznačuje intimní okamžik nebo situaci, kterou však nechce dotyčný sdílet s ostatními.

V případě, že je vyobrazen i se zámkem, může být symbolem toho, že se spoléháme sami na sebe, důvěru ve své vlastní schopnosti, případně symbolizuje to, že se spoléháme na toho, kdo má vytetován zámek. Nezřídka se takto dávají tetovat páry či přátelé, kteří jsou tímto designem vzájemně propojeni, kdy jeden má zámek, druhý zase klíč. Nebo může být součástí mnoha jiných motivů, často například spolu s tetováním sovy.

Každý klíč má dle způsobu vyobrazení jiný význam. Například starožitný se složitým vzorem může symbolizovat předanou tradici, odkazovat na rodinné tajemství nebo hlubokou pravdu. Malý zase může zobrazovat člověka, který rád a často píše, naopak velký může být obdivem k uplynulé době či starému, případně zemřelému člověku.

Tetování mnoha významů

Kostěný klíč s jedním nebo dvěma zuby tvoří nejčastější typ tetovaného klíče, hodí se prakticky do jakéhokoliv zámku. Obraz skeletu pak symbolizuje pravdu, získané znalosti a cestu k jejich nabytí. Symbol klíče umístěný do lebky je zlověstný a vyobrazuje temnější stránku osobnosti.

Konec klíče může být také ve tvaru srdce, což naznačuje laskavost a otevřenost. Ženy často volí klíč v kombinaci s květinami, zabalen do stuhy v různých barvách, čímž vytvoří vizuálně zajímavé tetování. Klíče vyobrazují také vlastnosti dané osoby, aspekty jeho osobnosti. Důležité je také jeho umístění na těle. Na spodní polovině těla působí jako důvěrný a osobní design. Na hrudi v blízkosti srdce symbolizuje blízké osoby. V kombinaci se jménem dětí v blízkosti srdce je také častým motivem.

Může být kombinován s různými, pro nás důležitými slovy, umístěn v podobě kříže jako náboženská příslušnost, případně vyobrazen s andělskými křídly. Klíč je velmi často symbolem osoby, která jej nosí.

[wdi_feed id=”27″]

Diskuze

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar