Hodiny ~ význam tetování

Hodiny nemají pouze užitnou funkci. Jsou samy o sobě symbolem toho, co tak spolehlivě zobrazují – neustálého plynutí času. Zpodobnění tohoto důmyslného lidského vynálezu má tedy silný symbolický význam. Není proto divu, že se zejména v poslední době stávají hodiny populárním motivem pro tetování.

Zobrazení hodin v první řadě symbolizuje koloběh času. Hodiny jsou připomínkou neúprosné pomíjivosti, nemilosrdné smrtelnosti a konce bytí. Motiv hodin však může oslavovat existenci jako takovou v pozitivním smyslu, s důrazem na svobodu ducha a odpoutání se od omezenosti časomíry a tělesnosti.

Pro oslavu věčnosti bývá volen motiv hodin bez ručiček. Běžnější ovšem bývá motiv hodin, které ukazují konkrétní čas. Takové tetování má pro svého nositele specifický význam. Mnohdy je připomínkou důležitého momentu v životě. Může jím být například doba narození dítěte, vlastní hodina narození, ale i jiný důležitý životní moment, který si chce nositel tetování navždy připomínat. Případně mohou znázorňovat známé rčení “za pět minut dvanáct” (na poslední chvíli).

Čas plyne jako voda

Motiv hodin je někdy i věrnou připomínkou milovaného místa. V takovém případě je zvolena jako předobraz tetování dominanta města v podobě věže s hodinami. To může vyjadřovat strávený čas na tomto místě. Poměrně časté je také zhotovení tetování na základě skutečných kapesních hodinek, které kdysi patřily někomu z rodiny.

Hodiny v podobě tetování mohou mít takřka nepřeberné množství konkrétních zpracování. Milovníci starých časů volí tetování, jež zobrazuje klasické kukačkové hodiny. Vyznavači posledních módních trendů naproti tomu preferují vyšperkovaný motiv moderního designového hodinového strojku.

Klíčové pro konečné vyznění motivu je barevné zpracování nebo zvolený umělecký styl. Četnější barvy dodávají tetování veselejší vyznění a mohou ho v konečném důsledku odlehčit, ačkoliv zobrazuje vážnější motiv. Obecně platí, že se většinou jedná o svými rozměry výraznější tetování. Větší velikost celého motivu umožní zachycení všech žádoucích detailů až k té největší dokonalosti.

Hodiny bývají často navíc doplněny různými přídatnými prvky, které někdy podtrhují – leckdy dokonce zcela určují – vyznění celého tetování. Chmurný a zádumčivý charakter dodá tetování doplněk v podobě lebky, nábožensky laděný motiv je doplněn křížem a andělem. Oblíbeným doplňkem bývá motiv růže. Motiv hodin může vždy obohatit a konkretizovat slogan v různém grafickém provedení.

Velice oblíbené je také tetování přesýpacích hodin, které mohou mít zcela jiný význam.

[wdi_feed id=”34″]

Diskuze

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar